Αγώνια για τη «Ναυτεμπορική»

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 θα εξεταστεί το αίτημα για την υπαγωγή της εταιρείας που εκδίδει την ιστορική εφημερίδα «Ναυτεμπορική» στο καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Το Μονομελές Πρωτοδικείο έκανε δεκτή την αίτηση των προσωρινών μέτρων και απαγόρευσε την εκποίηση ή τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Ελεύθεροι παραμένουν μόνο οι τραπεζικοί λογαριασμοί, που σημαίνει πως η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει τους εργαζόμενους.