Ακριβές οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Παρά τα βήματα που έχουν γίνει στη διείσδυση του Internet στη χώρα μας, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει τις ακριβότερες τηλεπικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 56,7% σε σχέση με τις άλλες χώρες, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για το κόστος αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Αντιθέτως, η Ελλάδα είναι φθηνότερη (κατά 16,1% σε σχέση με τον μέσο όρο στην ΕΕ) στον τομέα της ψυχαγωγίας, στον κινηματογράφο, τα βιβλία και τις εφημερίδες, καθώς έχουν μικρότερο κόστος.