Ακύρωση του διαγωνισμού για barcode σε εφημερίδες

Οριστικό τέλος σε ακόμη ένα «εμβληματικό» έργο της προηγούμενης κυβέρνησης έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.). Πρόκειται για το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων, προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης κατά 50% στα 24 εκατ. ευρώ.