Αλλάζει καταστατικό η ΕΣΗΕΑ

Άρχισε η διαδικασία αλλαγής του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ με τη δημιουργία επιτροπής η οποία θα επεξεργαστεί πρόταση για την αλλαγή του. Η αλλαγή καταστατικού γίνεται μόνο σε καταστατική γενική συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία.