Αλλαγές στη νομοθεσία των ψηφιακών παιχνιδιών

Μικρές αλλαγές έγιναν στην απόφαση ενίσχυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών και συγκεκριμένα στον τομέα των ψηφιακών παιχνιδιών. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών, που κρίνουν το ύψος της επιδότησης για την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών.