Από την BSA ο έλεγχος στο Epsilon!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ–ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπό την ιδιότητά μας ως πληρεξούσιοι δικηγόροι της BSA-The Software Alliance σας ενημερώνουμε ότι το δημοσίευμα που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα σας και το οποίο αφορά στη διενέργεια ελέγχου λογισμικού στο κανάλι Epsilon δήθεν από τη Microsoft είναι αναληθές.

Η αλήθεια είναι (α) ότι αυτή τη στιγμή γίνεται απλώς απογραφή προγραμμάτων η/υ δυνάμει προσωρινής διαταγής, (β) η εν λόγω απογραφή δεν διενεργείται μόνο στο κανάλι Epsilon, αλλά και σε άλλες εταιρείες και (γ) ότι η απογραφή αυτή δεν διενεργείται από τη Microsoft Corporation αλλά είναι ενέργεια που γίνεται για λογαριασμό του εντολέα μας BSA-The Software Alliance μέλη του οποίου είναι μεταξύ άλλων και οι εταιρείες Microsoft Corpοration, Adobe Systems Inc. και Autodesk Inc, άπασες των οποίων είναι αιτούσες της συγκεκριμένης ενέργειας.

Σκοπός της εν λόγω απογραφής είναι αποκλειστικά η διαπίστωση της συμμόρφωσης όλων των εταιρειών που ελέγχονται (και όχι αποκλειστικά του Ε) με τις άδειες χρήσης των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών όλων των εταιρειών μελών (Adobe Sytems Inc, Autodesk Inc, Microsoft Corpration) του εντολέα μας, δηλαδή της BSA, και όχι αποκλειστικά της Microsoft Corporation.

Υπογραμμίζουμε πως η εν λόγω ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων πρακτικών συμμόρφωσης και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζει η BSA-The Software Alliance σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως. Μεταξύ των εν λόγω χωρών, όπου διενεργούνται αντίστοιχες ενέργειες εντάσσεται και η Ελλάδα, όπου η πειρατεία λογισμικού αγγίζει το 63%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, το οποίο κοστίζει τόσο σε επενδύσεις, όσο και σε θέσεις εργασίας και κρατικά έσοδα. Μάλιστα ειδικά στην Ελλάδα η BSA διενεργεί περισσότερες από 100 τέτοιες απογραφές λογισμικού ετησίως σε εταιρείες όλων των μεγεθών επιδιώκοντας τη μείωση του πολύ υψηλού ποσοστού πειρατείας και τη συμμόρφωση των χρηστών προγραμμάτων η/υ των μελών της.

Σημειώνουμε τέλος ότι η BSA είναι ένας επιφανής οργανισμός του κλάδου της Πληροφορικής μέλη του οποίου είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής λογισμικού και υλισμικού παγκοσμίως.

Ως εκ τούτου επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας αιτούμαστε όπως εντός της σήμερον αποσύρετε το εν λόγω δημοσίευμα, ή άλλως όπως προβείτε στην τροποποίησή του σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, ώστε να αποδίδει την αλήθεια.

Αθήνα, 19/10/2017

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Αρχοντούλα Ι. Παπαπαναγιώτου

Διαχειρίστρια – Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα