Αυξήθηκαν κατά 467 εκατ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το εννιάμηνο

Ανήλθαν σε 36,233 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Στα 36,233 δισ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα από φόρους την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, αυξημένα κατά 467,12 εκατ. ευρώ ή 1,31% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ΑΑΔΕ για την πορεία των εσόδων από φόρους, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση για τον Σεπτέμβριο 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, επιτεύχθηκε ο στόχος φορολογικών εσόδων κατά 101,52%. Η αύξηση που παρατηρείται στα συνολικά έσοδα από φόρους για το εννιάμηνο 2019, συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποδίδεται στην αύξηση τόσο των εσόδων από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 556,05 εκατ. ευρώ, όσο και στην ενίσχυση των εσόδων από φόρους εισοδήματος κατά 302,58 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω αύξηση αντανακλά εν μέρει τους θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας, αλλά και τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών δράσεων της φορολογικής διοίκησης σε όλη την επικράτεια. Δευτερευόντως, χρήζει αναφοράς η έκτακτη είσπραξη τον Μάρτιο του 2019 ποσού ΦΠΑ 271,6 εκατ. ευρώ, βάσει της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Στον αντίποδα, μείωση των εσόδων παρατηρείται κυρίως:

α) στους λοιπούς φόρους επί παραγωγής κατά 257,83 εκατ. εθυρώ, η οποία αντανακλά την αναμενόμενη, βάσει του ψηφισθέντα Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019, πτώση των εσόδων από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος κατά 262,03 εκατ. ευρώ και
β) στους λοιπούς τρέχοντες φόρους, όπου σημειώνεται υστέρηση κατά 166,89 εκατ. ευρώ.

Tον μήνα Σεπτέμβριο 2019, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.718,69 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 372,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 6,96% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, όπου τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 5.346,59 εκατ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο 2019 παρατηρείται σημαντική αύξηση των εσόδων τόσο από τον φόρο εισοδήματος κατά 351,06 εκατ. ευρώ, όσο και από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 75,47 εκατ. ευρώ, η οποία αντισταθμίζει την αναμενόμενη μείωση των εσόδων από τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας κατά 62,92 εκατ. ευρώ, λόγω της μεσοσταθμικής μείωσης του ΕΝΦΙΑ το 2019.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι από τον Μάιο 2019 και επόμενα, η νέα ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των άρθρων 98 έως 109 του ν.4611/2019 που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να επηρεάσει εν μέρει την εισπραξιμότητα των εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη, τα οποία με τη νέα οικονομική ταξινόμηση ενσωματώνονται στους λοιπούς φόρους τρέχουσας χρήσης κάθε κατηγορίας.

Σχετικά Tags

φορολογικά έσοδα