ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξήθηκαν οι ίδιες μετοχές στο 6,16%

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι κατόπιν συναλλαγής αγοράς ιδίων μετοχών την 13/11/2017, οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία άμεσα ανήλθαν του ορίου του 5%.

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, πριν την συναλλαγή: 5.156.472 ήτοι ποσοστό 4,9858% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, μετά την συναλλαγή: 5.173.914 ήτοι ποσοστό 5,0027% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός ιδίων μετοχών 583.349, ήτοι ποσοστό 0,5640% του μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ καθώς και ο αριθμός ιδίων μετοχών 616.835, ήτοι ποσοστό 0,5964% του μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ παρέμεινε αμετάβλητος και ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα πριν την συναλλαγή ανήρχετο σε 6.356.656, ήτοι ποσοστό 6,1463%.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 28/12/2016 ανακοίνωση της εταιρείας ενημερώθηκε το Επενδυτικό Κοινό για την υπέρβαση του ορίου του 5% των ιδίων μετοχών τις οποίες κατείχε η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα μέσω των θυγατρικών της.

Μετά και την ως άνω συναλλαγή της 13/11/2017 ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα ανέρχεται σε 6.374.098, ήτοι ποσοστό 6,1631% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα