Δύο αυξήσεις κεφαλαίου στον ΑΝΤ1

Μέχρι σήμερα οι μέτοχοι του ΑΝΤ1, σε διάστημα δύο ετών, συμμετείχαν σε δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ενώ προαναγγέλλεται και τρίτη εντός του 2019. Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, στην τακτική γενική συνέλευση των τριών μετόχων, της Globecast Holdings Sarl, της Altavista Global Holdings Sarl και της Praxis Global Investments Sarl, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 39.999.960 ευρώ και η έκδοση 1.333.332 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 30 ευρώ η καθεμία. Το ποσό καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων απαιτήσεων των μετόχων από την εταιρεία και το ΔΣ πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στις 13 Δεκέμβριου 2017.