ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου με τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών

Σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία “Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών”, υπέγραψε χθες η ΕΚΤΕΡ.

Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της, αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ – ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΑΕ) ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‘ΚΑΗΚ’”.

Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, ορίστηκε στο ποσό των € 7.874.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα