Επένδυση στο Ελληνικό: Ηχηρό «όχι» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής!

“Κανένα σχέδιο που αφορά το χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού δε μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να έχουν γνώση και λόγο η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού” και “οποιαδήποτε επέμβαση στο χώρο οφείλει να έχει την απαραίτητη κοινωνική αποδοχή”.

Σε αντίθετη περίπτωση, “η Περιφέρεια θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διαφυλάξει τα συλλογικά κοινωνικά συμφέροντα”, σημειώνεται στο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης (μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) της HELLENIC Global I.S.A. και της Lamda Development S.A.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η Περιφέρεια Αττικής “δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απεμπολήσει τα δικαιώματά της και θα διεκδικήσει τη δημόσια περιουσία της, όπως έπραξε πριν από λίγους μήνες με την προσφυγή της στο Σ.τ.Ε., αλλά και με την παραίτηση του εκπροσώπου της από το Δ.Σ. της Ελληνικό Α.Ε .εκφράζοντας τη διαφωνία της”.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου και πολιτισμού, σύμφωνα με την πρόταση των δήμων της περιοχής και του ΕΜΠ (Δεκέμβριος 2010), είναι μία πρόταση οικονομικά εφικτή και βιώσιμη, και ότι αυτό αποτελεί τη θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για το χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

“Η διαχείριση των ακτών της Αττικής οι οποίες αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημά της, πρέπει να περιέλθει επιτέλους στα αιρετά θεσμικά όργανα που βρίσκονται εγγύτερα στους πολίτες, δηλαδή τον Α΄ και Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξασφαλίζοντας στο σύνολό τους την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών”.

Το ψήφισμα ζητά τη δημοσιοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης, καθώς αυτό αποτελεί “δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να μάθει ακριβώς τι θα γίνει στην περιοχή”. “Η διαφάνεια είναι δύναμη και δεν πρέπει να την φοβάται κανένας”, τονίζεται στο κείμενο.