Επιδότηση στο ΣΗΠΕ

Εγκρίθηκε από το (πρώην) υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής η αρχική χρηματοδότηση για την κατάρτιση των εργαζομένων στις περιφερειακές εφημερίδες-μέλη του ΣΗΠΕ. Το πρώτο ποσό που θα πιστωθεί στον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, που είχε καταθέσει την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, ανέρχεται σε 42.000 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά την κατάρτιση των εργαζομένων στις εφημερίδες στις νέες τεχνολογίες.