Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ΚΥΑ στην ΕΡΤ

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ στην ΕΡΤ. Το ΔΣ της εταιρείας προ των παραιτήσεων- ενέκρινε την εισήγηση για τη «τη λήψη απόφασης για τη μη υποβολή του αρχείου συμψηφισμών που αφορούν το χρονικό διάστημα της κλειστής ΕΡΤ στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών». Με την απόφαση αυτή θα πραγματοποιηθεί σύντομα η καταχώριση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών και θα ξεκινήσει η καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους.