Επιτροπή Περιεχομένου Υβριδικών Υπηρεσιών ERT Hybrid

Ορίστηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η Επιτροπή Περιεχομένου Υβριδικών Υπηρεσιών στη νέα πλατφόρμα ERT Hb, με μέλη τους Μ. Βογιατζόγλου, Δ. Μάρκου, Μ. Μανουηλίδη, Μ. Α. Κρητικού και Ελ. Φυλακτό. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγήσεων στον διευθύνοντα σύμβουλο για την προμήθεια ή / και παραγωγή (εσωτερική, μεικτή, εξωτερική) λογισμικού, προγραμμάτων και λοιπών υπηρεσιών, προς αξιοποίηση από την υβριδική πλατφόρμα και τα διαδικτυακά μέσα της ΕΡΤ, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων για συμπαραγωγές. Στο έργο της συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων των παραγωγών ή των συμπαραγωγών που εισηγείται.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα