Επ.Ανταγωνισμού: «Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν»

«Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν» , «στο πλαίσιο διαδικασίας προληπτικού ελέγχου αυτής, σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες νομοθετικές διατάξεις και αναλόγως με τη φύση της συγκέντρωσης» απάντησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού  για την προοπτική απόκτησης του 32% της  Forthnet από την Αλτερ Έγκο ΜΜΕ, στην επιστολή-ερώτημα που έστειλαν οι τέσσερις τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ: Οικονομίας Νίκος Παππάς, Ψηφιακής Πολιτικής Μάριος Κάτσης, Πολιτισμού Πάνος Σκουρολιάκος και  αναπληρωτής Πολιτισμού για θέματα Αθλητισμού Γιάννης Μπουρνούς

Στην απάντησή της η Αρχή σημειώνει πως  «σε κάθε περίπτωση η Ε.Α. είναι έτοιμη να προβεί αμελλητί στην άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της για την εφαρμογή του πλέγματος των διατάξεων περί ελέγχου των συγκεντρώσεων, καθώς και των λοιπών διατάξεων για την προστασία της λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού».