ΕΣΗΕΑ: Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράψαμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακάτω στο αρχείο PDF η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των δημοσιογράφων που εργάζονται στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.