Εταιρεία για τη διεκδίκηση της ταινιοθήκης του Mega

Συνεχίζεται η κινητικότητα για την ταινιόθηκη του Mega. Σύμφωνα με πληροφορίες συστάθηκε η εταιρεία που θα καταθέσει πρόταση στον πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων της Τηλέτυπος. Η πρόταση που έγινε απευθύνεται προς όλα τα μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ για να λάβουν μέρος στη διαδικασία διεκδίκησης των σειρών του Mega, χωρίς να είναι βέβαιο πως θα συμμετάσχουν όλα τα μέλη του φορέα. Το ερώτημα που υπάρχει επίσης, είναι αν θα κατέβει ή όχι τελικά ο Β.Μαρινάκης στη δημοπρασία.