Θέλουν να τριχοτομήσουν την Ελληνική Ραδιοφωνία!

Σχέδιο τριχοτόμησης της Ραδιοφωνίας, είναι σε στάδιο επεξεργασίας, στα χέρια ορισμένων εκ των “συμβούλων” στην ΕΡΤ. Ενώ η ΕΡΑ μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρό αυτόνομο όμιλο με παρουσία σε όλη τη χώρα αναπτύσσοντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες, ορισμένοι επεξεργάζονται ένα σχέδιο άτυπης συρρίκνωσης, μοιράζοντας τη ραδιοφωνία σε 3 διαφορετικά τμήματα.

Το Πρώτο Πρόγραμμα, μαζί με την ΕΡΑ ΣΠΟΡ και τους Περιφερειακούς Σταθμούς της ΕΡΑ που θα περιοριστούν από σε 9 ή 11, οδεύουν προς τη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Δεύτερο και Kosmos θα υπαχθούν στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος, στον τομέα της Ψυχαγωγίας και το Τρίτο μαζί με τα Μουσικά Σύνολα στην ίδια υπηρεσία, αλλά στον τομέα του Πολιτισμού. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που θα παραμείνουν σε λειτουργία, αλλά θα θεωρούνται τμήματα της γενικής διεύθυνσης με τμηματάρχες, και όχι συντονιστές. Απομένει να δούμε αν θα δεχθεί το σχέδιο αυτό το μέλος του ΔΣ και αρμόδιος για θέματα Ραδιοφωνίας συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου.