Θα πέσει φωτιά vα μας κάψει; Μnν ακολουθήσεις τα παρακάτω και θα δεις…

Φυσικά, όπως παντού άλλωστε, υπάρχουν κανόνες πρωτoκόλλου και εθιμοτυπίας, έτσι και στην εκκλησία…

Και για όποιον δεν συμμορφώνεται, να θυμάται… Υπάρχει Θεία Δίκη. Χωρίς αμφιβολία ο σεβασμός είναι κάτι, που πρώτον κερδίζεται και δεύτερον βγαίνει από μέσα μας.

Όποιος όμως δεν καταλαβαίνει, του το δίνει ο κλήρος και γραπτώς…