Καταργείται το Πόθεν Έσχες για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ

Εξαιρούνται από την  υποχρεώση ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου, οι εταιρείες, όπως προβλέπει ο ν.4339/2015. Η πρόβλεψη αυτή υπάρχει στο εμβόλιμο άρθρο 158 που δεν υπήρχε στη δημόσια διαβούλευση για το περιεχόμενου του αναπτυξιακού νόμου αναφέρειο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης. «Με αυτό τον τρόπο εξαιρεί ιδιοκτήτες και μετόχους καναλιών, ελεύθερων και συνδρομητικών, εταιριών διανομής, καθώς και εκδοτών, από την υποχρέωση υποβολής Πόθεν Έσχες», υπογραμμίζει ο Μ. Κάτσης