Κολέγια : Τι λέει το υπουργείο Παιδείας για την αναγνώριση των πτυχίων

Διευκρινίσεις σχετικά με την επαναφορά της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών – μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών έδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Οπως διευκρινίζει, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στη Βουλή προσεχώς, απλά επαναφέρεται η δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών – μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Περαιτέρω, διατηρείται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/10 και ισχύει. Επίσης, διευκολύνεται διαδικαστικά η διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται από τη σημερινή λειτουργία του αρμοδίου  Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), θέτουν ζητήματα συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη – μέλη από το ενωσιακό δίκαιο.

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αναγνώριση πτυχίων

Όπως έγινε γνωστό, απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες αναγνώρισης των πτυχίων κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια, ενώ επανασυγκροτούνται τα όργανα για τον χειρισμό των σχετικών αιτήσεων με διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής.

Παράλληλα εισάγονται στη σχετική ρύθμιση και τρίτες χώρες, καθώς έως σήμερα αναγνωρίζονταν ως προς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα μόνο τα πτυχία κολεγίων που αποτελούσαν παραρτήματα ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Η διαδικασία βέβαια «περνούσε» μέσα από τα επιμελητήρια του κάθε κλάδου, που έδινε τα δικαιώματα στην ελληνική αγορά εργασίας των αποφοίτων κολεγίων.

Τροπολογία

Η τροπολογία θα ενταχθεί σε νομοσχέδιο άλλου υπουργείου προκειμένου να ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα, ενώ με το περιεχόμενό της το νέο ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) θα δίνει άμεσα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες στους αποφοίτους ξένων πανεπιστημίων και κολεγίων την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ισοδυναμίας των πτυχίων τους με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων κολεγίων.

Πάντως, η νέα μορφή του Συμβουλίου μελετάται ακόμη από το υπουργείο Παιδείας. Να θυμίσουμε ότι περισσότερες από 6.000 αιτήσεις αποφοίτων κολεγίων προς αναγνώριση εκκρεμούν ως σήμερα.

«Λειτουργούν κάποια κολέγια που δεν έχουν τα ίδια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα με τα δημόσια πανεπιστήμια» δήλωσε χθες σε ραδιοφωνική συνέντευξή της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. «Η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει σε αυτό και να ασχοληθεί και με το καθεστώς των κολεγίων. Είναι κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε». Και συνέχισε: «Εχουμε σχέδιο και θα μελετήσουμε συνολικά το πλαίσιο των κολεγίων. Μελετάμε τον νέο νόμο για το ΣΑΕΠ. Υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις αναγνώρισης των πτυχίων. Κοιτάμε συνολικά τον θεσμό του ΣΑΕΠ και για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο».