Κοντά σε συμφωνία ΕΙΙΡΑ-Αυτοδιαχείριση για τα πνευματικά δικαιώματα

Σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις της ΕΙΙΡΑ με την Αυτοδιαχείριση. Οι δύο πλευρές είναι πιθανόν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός του μήνα, η οποία θα προβλέπει την καταβολή του ποσοστού 2,2% επί των εσόδων από τη ραδιοφωνική μετάδοση, με βάση το εκπροσωπούμενο από την Αυτοδιαχείριση που μεταδίδει κάθε σταθμός. Η Αυτοδιαχείριση είναι ο μοναδικός φορέας που διαθέτει αναλυτικό και τεκμηριωμένο σύστημα καταγραφής της μουσικής, από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπησή των καλλιτεχνών, διαθέτοντας κυρίως ξένο ρεπερτόριο.