Μετατατάξεις fast-track στους ΟΤΑ – Απλουστευμένες διαδικασίες με την κινητικότητα

Απλουστευμένες, αλλά ταυτόχρονα ενιαίες, διαδικασίες σε μετακινήσεις υπαλλήλων… μεταξύ συγκεκριμένων φορέων επιχειρεί να εισάγει στο δημόσιο το νέο σύστημα κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, με το κείμενο που κατατέθηκε στο στάδιο της προδιαβούλευσης προτείνεται για την κινητικότητα μεταξύ ομοειδών φορέων όπως για μετακινήσεις από δήμο σε δήμο, από περιφέρειες σε περιφέρειες, ή και από νοσοκομεία σε νοσοκομεία για παράδειγμα, να προβλεφθεί η δυνατότητα για απλουστευμένες διαδικασίες μετάταξης ή -για περιορισμένο χρονικό διάστημα– και απόσπασης, οι οποίες θα διενεργούνται από τους εποπτεύοντες φορείς (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Υγείας).

Αντίστοιχες απλοποιημένες διαδικασίες θα μπορούσαν να προβλεφθούν και σε έναν ή περισσότερους διϋπουργικούς κλάδους (άρθρ. 79 ΥΚ), στους οποίους θα εντάσσονται υπάλληλοι αυξημένων προσόντων, προκειμένου αφενός μεν να καλύπτονται άμεσα υπηρεσιακές ανάγκες για περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 χρόνος) αφετέρου δε να εμπλουτίζεται η εμπειρία των υπαλλήλων, όπως αναφέρει στις προτάσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Ούτως ή άλλως, το νέο σύστημα κινητικότητας επιχειρείται το κατά κοινή ομολογία κατακερματισμένο καθεστώς μετατάξεων και αποσπάσεων να συμπτυχθεί σε ένα ενιαίο και συγκροτημένο πλαίσιο.

Είναι γνωστό ότι σήμερα, η κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών λαμβάνει κατά κύριο λόγο τη μορφή της απόσπασης ή της μετάταξης και κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:
απουσία κριτηρίων για την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό των υπηρεσιών, προκειμένου να καλύπτονται πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες,
πλήρης έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού,
έλλειψη εγγυήσεων διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις που καλύπτονται,
ύπαρξη πλήθους γενικών και ειδικών διατάξεων με απεριόριστες παρεκκλίσεις από τις γενικές αρχές που θέτει ο Υπαλληλικός Κώδικας (π.χ. επ’ αόριστον διάρκεια αποσπάσεων ή απομάκρυνση χωρίς διατύπωση γνώμης από την υπηρεσία προέλευσης),
απουσία δεσμευτικών προθεσμιών για την ολοκλήρωση μίας απόσπασης ή μετάταξης,
γραφειοκρατική επιβάρυνση των διαδικασιών (π.χ. συνυπογραφή όλων των πράξεων απόσπασης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ή έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για τις μετατάξεις)