Νέο στέλεχος στην “Αυτοδιαχείριση”

Επικεφαλής στο τμήμα ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στην “Αυτοδιαχείριση” ανέλαβε ο Μανώλης Καβαλιέρος. Στο παρελθόν είχε την αντίστοιχη θέση στην ΑΕΠΙ, στην ο οποία διατέλεσε και πρόεδρος των εργαζομένων στο σωματείο που ιδρύθηκε εντός της εταιρείας και συγκρούστηκε μετην οικογένεια Ξανθόπουλου.  Συνέχισε να εργάζεται στην ΕΥΕΔ το φορέα του υπουργείου Πολιτισμού, αλλά η σύμβασή του δεν ανανεώθηκε.