Ο «οδικός χάρτης» της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής

Την ώρα που τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, γύρω από τη κατάληξη που θα έχει η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής με αφορμή τη δικογραφία για την υπόθεση Novartis, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών έχει αρχίσει.

  • Γράφει ο Αντώνης Αντωνιάδης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής τα επόμενα βήματα έχουν ως εξής:

1. Τουλάχιστον 30 βουλευτές της Ν.Δ. θα υπογράφουν την πρόταση για τη συγκρότηση της «προανακριτικής» επιτροπής. Η πρόταση θα πρέπει να «προσδιορίζει με σαφήνεια τις πράξεις ή τις παραλείψεις που σύμφωνα με τον νόμο είναι αξιόποινες για την ευθύνη υπουργών και να σημειώνει τις διατάξεις που παραβιάστηκαν. Η κατάθεση της πρότασης θα γίνει τις επόμενες μέρες.

2. Ακολουθεί η ανακοίνωση στην Ολομέλεια και η διανομή στους βουλευτές.

3. Η πρόταση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη εντός 22 ημερών από την ανακοίνωσή της. Οι πρώτες επτά ημέρες είναι για να δοθεί το χρονικό περιθώριο σε τουλάχιστον 30 βουλευτές να ζητήσουν τη συγκρότηση «τριμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου για έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητάς τους»

4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης, «η Βουλή μπορεί να επιτρέψει την εμφάνιση ενώπιόν της του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση, προκειμένου να ακούσει τις απόψεις του». Βάση του Κανονισμού μπορεί να υποβάλει και έγγραφο υπόμνημα.

5. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση για τη συγκρότηση «προανακριτικής» λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151).

6. Ορίζεται η σύνθεση της επιτροπής και το χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεση της για να υποβάλει το πόρισμά της. Κατά τη διάρκεια αυτής φάσης δύναται να διαπιστωθεί εάν η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να προχωρήσει σε διαδικασίες άσκησης δίωξης ειδάλλως να επιστρέψει τον φάκελο στη Δικαιοσύνη.

7. Εάν η επιτροπή συνεχίσει τη διαδικασία, τότε με όλες εκ του Συντάγματος και του Κανονισμού εξουσίες της, διεξάγει έρευνα και καλεί μάρτυρες. Το πόρισμα στο οποίο θα καταλήξει, τυπώνεται και διανέμεται στους βουλευτές μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθεσή του, και εντός πέντε ημερών από τη διανομή του πορίσματος καταρτίζεται η ειδική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας.

8. Η συζήτηση αρχίζει το αργότερο σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης και αφορά την παραδοχή ή μη της πρότασης για άσκηση δίωξης. Μετά το τέλος της, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία χωριστά για κάθε καταγγελλόμενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται η άσκηση δίωξης. Η απόφαση, και σε αυτό το στάδιο, λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

9. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση δίωξης τότε προχωρεί στην κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστικού Συμβουλίου και της εισαγγελικής αρχής.