Ο «σούπερ Μάριο» πήρε το όπλο του για τελευταία φορά: Μείωση επιτοκίων και νέο QE

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι μειώνει το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,50%,ενώ θα ξαναρχίσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) με καθαρές αγορές ομολόγων 20 δισ. ευρώ από την 1η Νοεμβρίου.

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να επανεπενδύσει τα ομόλογα που έχει στο χαρτοφυλάκιο της και λήγουν (πρόκειται για τα ομόλογα που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του asset purchase programme – APP).

Μείωση επιτοκίου καταθέσεων στο -0,50%

Η ΕΚΤ φαίνεται πως υιοθέτησε μια ήπια προσέγγιση, καθώς η μείωση του επιτοκίου καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,50% είναι μικρότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς (20 μονάδες βάσης). Το ίδιο ισχύει και για τις μηνιαίες αγορές ομολόγων, ύψους 20 δισ. ευρώ, νούμερο που επίσης είναι κατώτερο των προσδοκιών.

Πρόκειται για την πρώτη μείωση επιτοκίου μετά το 2016 και έρχεται σε μια στιγμή που μαζεύονται σύννεφα τόσο πάνω από την ευρωπαϊκή, όσο και πάνω από την παγκόσμια οικονομία.

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παραμένουν αμετάβλητα στα υφιστάμενα επίπεδα του 0,00% και 0,25%.

Τι αναμένει η ΕΚΤ για τα επιτόκια

Το συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας περιμένει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα, μέχρι να εξασφαλιστεί ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες συγκλίνουν σταθερά σε επίπεδα αρκετά κοντά αλλά κάτω από το 2%, στον ορίζοντα που μπορεί να γίνει πρόβλεψη, και αυτή η εικόνα αντανακλάται σταθερά στις υποκείμενες πληθωριστικές δυναμικές.

Η προηγούμενη αναφορά στην ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας έκανε λόγο για διατήρησή τους «τουλάχιστον το πρώτο μισό του 2020 και σε κάθε περίπτωση όσο χρειαστεί για να εξασφαλιστεί διατηρήσιμη σύγκλιση του πληθωρισμού στον στόχο μεσοπρόθεσμα».

Επιπρόσθετα, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε αλλαγές στα φθηνά δάνεια προς τις τράπεζες (TLTRO), για «να εξασφαλίσει ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

Πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ όπου προεδρεύει ο Μάριο Ντράγκι, καθώς τη θέση του θα αναλάβει η Κριστίν Λαγκάρντ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση με τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ:

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

(1) Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 10 μονάδες βάσης σε -0,50%. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα στα σημερινά τους επίπεδα, δηλ. στο 0,00% και το 0,25% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει τώρα ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

(2) Θα ξεκινήσει εκ νέου η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος του Διοικητικού Συμβουλίου για την αγορά στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως από την 1η Νοεμβρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι οι εν λόγω αγορές θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

(3) Οι επανεπενδύσεις των ποσών κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους θα συνεχιστούν, πλήρως, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

(4) Οι όροι διενέργειας της νέας σειράς τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) θα μεταβληθούν προκειμένου να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες τραπεζικών χορηγήσεων, να διασφαλιστεί η ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και να στηριχθεί περαιτέρω η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Το επιτόκιο κάθε πράξης θα οριστεί τώρα στο επίπεδο του μέσου επιτοκίου που εφαρμόζεται στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης ΣΠΠΜΑ. Για τράπεζες των οποίων οι αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις υπερβαίνουν ένα επίπεδο αναφοράς, το επιτόκιο που θα εφαρμόζεται στις πράξεις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ θα είναι χαμηλότερο, μπορεί μάλιστα να είναι εξίσου χαμηλό με το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων όπως θα διαμορφωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης. Η διάρκεια των πράξεων θα παραταθεί από δύο σε τρία έτη.

(5) Προκειμένου να στηριχθεί η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω των τραπεζών, θα θεσπιστεί σύστημα δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών, στο πλαίσιο του οποίου μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας που διακρατούν οι τράπεζες θα εξαιρείται από το αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.»