Πακέτο η πώληση συχνοτήτων από την ΕΕΤΤ!

Το μοντέλο πώλησης συχνοτήτων στις τηλεπικοινωνίες της Γερμανίας επιλέγει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η ΕΕΤΤ έχει στόχο να θέσει σε δημοπρασία τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων στη ζώνη των 700 ΜHz, που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται από την ελεύθερη τηλεόραση (το λεγόμενο Δεύτερο Ψηφιακό Μέρισμα), μαζί με τη χορήγηση στις συχνότητες 1.500 MHz, 2.100 MHz, 3,6 GHz και 26 GHz.

Το Δεύτερο Ψηφιακό Μέρισμα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα πρέπει να δοθεί στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ως τον Δεκέμβριο του 2020. Μέχρι τότε θα πρέπει η τηλεόραση να έχει μετακινηθεί στο φάσμα κάτω από τη συχνότητα 50 στα UHF, πρακτικά δηλαδή θα έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει η μετακίνηση στην εκπομπή των τηλεοπτικών σημάτων από τους δύο παρόχους δικτύου, την ΕΡΤ και την Digea. Μέχρι τώρα, ωστόσο, οι δύο πάροχοι δικτύου δεν έχουν προχωρήσει, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις για τον τρόπο ψηφιακής εκπομπής.

Η ΕΕΤΤ στο μεταξύ προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου που θα αναλάβει την παροχή υποστήριξης για τη χορήγηση όλων των παραπάνω συχνοτήτων με δαπάνη ύψους 160.000 ευρώ. Ειδικότερα για τη μετακίνηση του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος η ΕΕΤΤ θα πρέπει να προχωρήσει σε μελέτες για τον υπολογισμό του κόστους των επενδύσεων που θα απαιτηθούν από τους παρόχους δικτύου.