Περιφέρεια Attica TV

Ύστερα από οριακή ψηφοφορία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η διοίκηση Πατούλη, εγκρίθηκε η απόφαση για την αγορά προγράμματος από το  Attica TV του Δήμου Ασπροπύργου.  Η Περιφέρεια θα αγοράσει 8ώρες πρόγραμμα από το Attica TV, αντί 42.000 ευρώ το μήνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ εδώ