Πτώχευσε η ΑΕΠΙ

Με την απόφαση 54/2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου η ΑΕΠΙ μπαίνει σε κατάσταση πτώχευσης. Ως χρόνος παύσης πληρωμών ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2018 και σύνδικος ορίστηκε ο δικηγόρος Κώστας Λαμπρινός. Παράλληλα το δικαστήριο αποφάσισε τη σφράγιση του καταστήματος και της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας πνευματικής ιδιοκτησίας. Η γενική συνέλευση των πιστωτών θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.