Πότε θα πληρώσει η Σκλαβενίτης τον… λογαριασμό της Μαρινόπουλος

Μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγγματοποιηθεί η εξόφληση των προμηθευτών της Μαρινόπουλος από τον Σκλαβενίτη.

Η πρώτη δόση καταβλήθηκε λίγο πριν το Πάσχα, ενώ προ ημερών έφυγε από τα κεντρικά της Σκλαβενίτης…
, ένα μαζικό email προς όλους τους προμηθευτές – πιστωτές της Μαρινόπουλος για να προχωρήσει η διαδικασία και να ολοκληρωθούν οι πληρωμές…

Ακολουθεί η επιστολή:

Εν συνεχεία των μνημονευομένων στο με σημερινή ημερομηνία σχετικό ηλεκτρονικό μας μήνυμα και με σκοπό την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης τού κατά την 30-6-2016 υφιστάμενου χρεωστικού υπολοίπου σας, όπως αυτό διαμορφώθηκε στις Συμφωνίες Εξυγίανσης (κατωτέρω για συντομία Σ.Ε.) και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτών, θα χρειαστεί η συνδρομή σας, συνιστάμενη στην εκ μέρους σας συγκέντρωση όσων εγγράφων και αξιογράφων αφορούν σ’ αυτό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα πρέπει κατά περίπτωση να συγκεντρωθούν:

Αξιόγραφα, τα οποία σας παραδόθηκαν από τις υπό εξυγίανση Εταιρείες, καθώς και από τις εταιρείες «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και «CHRIS CASH AND CARRY LTD», και τα οποία πρέπει να επιστραφούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Σ.Ε..
Απόγραφα εκτελεστών τίτλων σε βάρος των άνω Εταιρειών, τα οποία επίσης πρέπει να επιστραφούν, κατά τα οριζόμενα στις Σ.Ε..
Συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεών σας προς τρίτους, προκειμένου η από-πληρωμή να γίνει σ’ αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις Σ.Ε..
Κατασχετήρια σε βάρος των άνω Εταιρειών, τα οποία θα πρέπει να αρθούν, κατά τα οριζόμενα στις Σ.Ε..
Κατασχετήρια εις χείρας των ως άνω Εταιρειών ως τρίτων, προκειμένου η αποπληρωμή να γίνει στους κατασχόντες, κατά τα οριζόμενα στις Σ.Ε..
Λίστα υποβληθεισών εγκλήσεων/μηνύσεών σας κατά των εκπροσώπων των άνω Εταιρειών για έκδοση ακάλυπτων επιταγών και ανάκλησή των κατά τα οριζόμενα στις Σ.Ε..
Περιλήψεις εγγραφής προσημειώσεων, οι οποίες πρέπει να αρθούν, κατά τα οριζόμενα στις Σ.Ε..
Αγωγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, ένδικα μέσα και βοηθήματα, από τα οποία πρέπει να γίνει παραίτηση τόσο από το δικόγραφο, όσο και από το δικαίωμα, κατά τα οριζόμενα στις Σ.Ε..
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και αξιόγραφα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί πριν την ημερομηνία εξόφλησης του χρεωστικού σας υπολοίπου, προκειμένου να διεξαχθεί ο απαραίτητος έλεγχός τους. Ο ακριβής χρόνος εξόφλησης και η διαδικασία της θα σας γνωστοποιηθούν εντός των επόμενων ημερών. Στόχος του Ομίλου Σκλαβενίτη είναι οι ανωτέρω πληρωμές να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου 2017.

Αναγνωρίζοντας την μέχρι σήμερα ουσιώδη συμβολή σας στην υλοποίηση του τεράστιου εγχειρήματός μας, σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συνδρομή σας σ’ αυτό.

Με εκτίμηση,