Ρυθμίση οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ

Ολοκληρώθηκε στον ΕΔΟΕΑΠ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από εργοδότες για ρύθμιση και διακανονισμό των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές. Η δυνατότητα που είχε δοθεί από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου ολοκληρώθηκε πριν από δύο ημέρες και τώρα το ασφαλιστικό ταμείο θα πρέπει να προχωρήσει στη διεκδίκηση οφειλών όσων εργοδοτών δεν κατέθεσαν αίτημα διακανονισμού.