Σε κίνηση ο όμιλος Alpha

Κινητικότητα στον Όμιλο Alpha. Το ΔΣ της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ (Alpha TV) έλαβε την απόφαση να τροποποιήσει τη σύμβαση ομολογιακού δανείου με την Prime Insurance Company κατά 1 εκατ. ευρώ. Επίσης, δάνειο ύψους 45.000 ευρώ χορήγησε η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση στην Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ (Alpha 9,89).

Τέλος, στις 18 Δεκεμβρίου 2019 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η Mediamax Holdings, 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ, αποκτάει τον αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιρειών Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ (Alpha Θεσσαλονίκης).