Συγχαρητήρια από την …ΝΔ Βέλου-Βόχας Κορινθίας

Τα συγχαρητήριά της έδωσε η τοπική οργάνωση της ΝΔ Βέλου-Βόχας Κορινθίας για την τοποθέτηση του Ιωάννη Σιάχρα στην ΕΡΤ με αντικείμενο «την παροχή συμβουλών σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκησή της».