Τα «πραγματικά» τελευταία λόγια μεγάλων Ελλήνων… (Εικόνες)

Τα τελευταία λόγια τους όπως τα κατέγραψε ο ιστορικός της εποχής τους.

Μια μικρή συλλογή με ρήσεις μεγάλων ανδρών και συγκεκριμένα με τις ρήσεις που είπαν δευτερόλεπτα πριν αποχαιρετήσουν τον μάταιο τούτο κόσμο.

Τα τελευταία λόγια τους όπως τα κατέγραψε ο ιστορικός της εποχής τους (καλά, δεν ορκιζόμαστε κιόλας).