Τράπεζες: 45,4 δισεκατομμύρια ευρώ έβαλε το ΤΧΣ, χάθηκαν τα 36,4, ελπίδα μείωσης της ζημιάς η άνοδος των μετοχών!

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Κομισιόν στην Έκθεσή του για την ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση, αναφέρει ότι το ΤΧΣ, διοχέτευσε στις ελληνικές τράπεζες 45,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, λόγω λάθος χειρισμών και αποφάσεων, ανακτήσιμα είναι μόλις τα 5,7 δισ. ευρώ! (Ανεμόμενη ζημιά 36,4 δις!)

Το ΕΕΣ αναφέρει, ότι οι όροι του δεύτερου και του τρίτου προγράμματος επέτρεπαν τη χρήση του ΤΧΣ μόνο ως ύστατη πηγή στήριξης των ανακεφαλαιοποιήσεων του 2014 και του 2015.

«Αυτό σήμαινε ότι το ΤΧΣ δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών σε περίπτωση ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές. Επομένως, κατά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, ασκήθηκαν σημαντικές πιέσεις στις τιμές των μετοχών, με αποτέλεσμα τη σημαντική ποσοστιαία απομείωση της συμμετοχής του ΤΧΣ, το οποίο ήταν ήδη πλειοψηφικός μέτοχος των τραπεζών μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2013″.

Το ΕΕΣ επισημαίνει ότι μόνο ένα ελάχιστο μέρος των αναμενόμενων ζημιών θα μπορούσε δυνητικά να ανακτηθεί σε βάθος χρόνου από πιθανή αύξηση της τιμής των μετοχών των συστημικών τραπεζών.

Τα περισσότερα κεφάλαια του προγράμματος για τις εγχώριες τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν μέρος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα