Χάνουν την ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ  

Μια νέα ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε πλειάδα ασφαλισμένων για τους οποίους οι εργοδότες τους δεν πληρώνουν εισφορές. Το πρόβλημα είναι χρόνιο και γνωστό σε όλες τις διοικήσεις του Ταμείου και μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν από τον ΕΔΟΕΑΠ και την ΕΣΗΕΑ. Σήμερα, που έγινε η διεύρυνση του Ταμείου, διαπιστώνεται πως πλειάδα εργοδοτών δεν καταθέτει τις μισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού που απασχολεί με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι που εγγράφηκαν στον ΕΔΟΕΑΠ να εμφανίζονται χωρίς εισφορές από τους εργοδότες τους!

Για αυτόν τον λόγο ο ΕΔΟΕΑΠ καλεί τους ίδιους τους ασφαλισμένους να καταθέσουν επιπλέον έγγραφα στο Ταμείο, όπως πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας με κρατήσεις υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ή αναγγελία πρόσληψης (εφόσον είναι πρόσφατη), ΦΕΚ διορισμού (για απασχολούμενους στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ), απόφαση επιδότησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ, ΕΦΚΑ-ΤΑΤΤΑ, ΟΑΕΔ), εξώδικη δήλωση επίσχεσης που έχει κοινοποιηθεί στον εργοδότη. Η δήλωση πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, διαφορετικά θα σταματήσει η ασφάλισή τους!