Χαμηλό το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΕΡΤ

Από τα χαμηλότερα στην ΕΕ είναι το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΕΡΤ, σύμφωνα και με τη μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό του φορέα. Τα νοικοκυριά πληρώνουν κάθε μήνα 3 ευρώ και ετησίως 36, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 135,21 ευρώ. Διακηρυγμένος στόχος της ΝΔ είναι η μείωσή του κατά 50%, στο 1,5 ευρώ τον μήνα. Στην υπόλοιπη (κανονική) Ευρώπη η δημόσια χρηματοδότηση είναι η κύρια πηγή εσόδων για τα μέλη της EBU, όπως είναι η ΕΡΤ. Τα έσοδα από τα δημόσια κεφάλαια είναι το 54% της χρηματοδότησης, το 41% το ειδικό τέλος και το 4% τα έσοδα από τη διαφήμιση.