Χρήματα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στα 3 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσον αφορά τον διαγωνισμό για ανάθεση διενέργειας εκθέσεων σε εσωτερικό και εξωτερικό. Η δαπάνη είναι 2.936.127 ευρώ και αφορά τη διοργάνωση 28 εκθέσεων την επόμενη τριετία.