Χρήματα στον ΠΣΑΤ

Το ποσό των 50.000 ευρώ θα λάβει ο ΠΣΑΤ από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 2014 – 2020, καθώς εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου του για δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεως και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση ολυμπιακών έργων.