Forthnet: Στο 15,19% το ποσοστό της Massar Investments!

Ποσοστό 15,19% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet ελέγχει έμμεσα ο κ. Abdulaziz Al Ghurair, μέσω της Massar Investments, ενώ η Vodafone Group ελέγχει έμμεσα ποσοστό 4,37%, όπως γνωστοποίησε σήμερα η εταιρεία κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τα διαλαμβανόμενα στις από 26.09.2017, 01.11.2017, 19.12.2017 και 27.12.2017 ανακοινώσεις της Εταιρείας:

(α) σύμφωνα με την από 12.01.2018 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η VODAFONE GROUP PLC ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών VODAFONE EUROPEAN INVESTMENTS, VODAFONE INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED, VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, VODAFONE WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED, VODAFONE INTERMEDIATE ENTERPRISES LIMITED, VODAPHONE LIMITED, VODAFONE 2, VODAFONE HOLDINGS LUXEMBURG LIMITED, VODAFONE BENELUX LIMITED, VODAFONE JERSEY YEN HOLDINGS LIMITED, VODAFONE FINANCE UK LIMITED, VODAFONE JERSEY DOLLAR HOLDINGS LIMITED, VODAFONE INTERNATIONAL 1 SARL, VODAFONE AMERICAS 4, VODAFONE CONSOLIDATED HOLDINGS LIMITED, VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG SARL, VODAFONE EUROPE B.V. και VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα, σύμφωνα με την από 12.01.2018 όμοιου περιεχομένου γνωστοποίησή της) επτά εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ένα (7.162.751) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,37% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και

(β) σύμφωνα με την από 14.01.2018 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, ο κ. Abdulaziz Al Ghurair ελέγχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας MASSAR INVESTMENTS LLC (η οποία κατέχει άμεσα), είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι (24.887.736) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,19% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.