Τρίτη 10 Σεπτέμβριος 2019, 08:15   Τεχνολογία  

Νέα μέθοδος κρυοσυντήρησης αυξάνει τις δυνατότητες μεταμοσχεύσεων

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο κρυοσυντήρησης, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση του ήπατος από ανθρώπινο δότη σε θερμοκρασία υπό το μηδέν, χωρίς το μόσχευμα να παγώνει. Η τεχνική μπορεί να τριπλασιάσει από 9 σε 27 ώρες το χρονικό περιθώριο…