Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020, 16:25   Τυπολογίες  

“Αυτοδιαχείριση”: Η αγορά δεν αντέχει περισσότερους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Αυτοδιαχείριση καλεί δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να ενωθούν σε έναν Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, αυτοδιαχειριζόμενο, μη κερδοσκοπικό και ελεγχόμενο από τα ίδια του τα μέλη, ο οποίος δεν θα χρειάζεται για τη λειτουργία του κρατικές επιχορηγήσεις. Υπάρχει ΟΣΔ στην Ελλάδα, η Αυτοδιαχείριση. Όλες οι χώρες στην Ευρώπη έχουν ΕΝΑΝ μόνον ΟΣΔ. Η […]