Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020, 15:40   Οικονομία  

Το καλωσόρισμα των δωρητών και το μεγάλο στοίχημα με το Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης

«Με το παρόν άρθρο κατοχυρώνεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της εταιρείας, όσον αφορά τους μετόχους της. Περαιτέρω, η προτεινόμενη διάταξη, που κατοχυρώνει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα της υπό σύσταση εταιρείας, αυξάνει το κύρος της, ενώ παράλληλα ενθ…