Σάββατο 6 Ιούλιος 2019, 06:07   Τυπολογίες  

Αλλαγές στη νομοθεσία των ψηφιακών παιχνιδιών

Μικρές αλλαγές έγιναν στην απόφαση ενίσχυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών και συγκεκριμένα στον τομέα των ψηφιακών παιχνιδιών. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών, που κ…